Wybory 2020 na Wydziale Neofilologii – 1 i 5 czerwca

W zbliżającym się tygodniu  dwie grupy = tzw. samodzielni i  niesamodzielni pracownicy naukowi – wybiorą elektorów, którzy w ich imieniu z kolei dokonają potem wyboru osoby, która sprawować będzie godność Rektora naszego Uniwersytetu w następnej kadencji.

1 czerwca – elektorów wybierać będą tzw. pracownicy samodzielni

5 czerwca – elektorów wybierać będą tzw. pracownicy niesamodzielni

W systemie Ankieter (na https://wybory.amu.edu.pl) w tych dwóch dniach w godz. 9.00-10.00 odbędzie się I tura głosowań, a w razie konieczności przeprowadzenia kolejnych głosowań: godz. 11.00-12.00 (II tura), 13.00-14.00 (III tura), 15.00-16.00 (IV tura).