Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo,

wszystkie zajęcia w IO w semestrze zimowym odbywają się w trybie zdalnym (platforma MS TEAMS i/lub Moodle) z wyjątkiem zajęć:
  • Nauka pisma japońskiego (09-NPJ-16) – I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
    *nie dotyczy studiów niestacjonarnych (wieczorowych)
  • Praktyczna nauka języka chińskiego – pismo chińskie (09-PNCPIS-12) – I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia