Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo jest wstępnie planowana na 7-12 września (szczegółowy grafik zostanie opublikowany po złożeniu dokumentów przez kandydatów). Wyniki zostaną podane 18 września. 

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej mogą składać dokumenty od 27 lipca do 24 sierpnia. Szczegółowe informacje na temat wymaganej dokumentacji znaleźć można na stronie UAM https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-20202021. Szczegółowych informacji dotyczących miejsca składania dokumentacji udziela p. Agnieszka Kalecińska (agnieszka.kalecinska@amu.edu.pl).