Kronika

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2002 r. wykładem inauguracyjnym prof. dr. Mehmeta Ölmeza z Yildiz Teknik Ünversitesi i Bogaziçi Üniversitesi w Stambule
Tarih Boyunca Türkçe (Języki turkijskie poprzez stulecia), który był jednocześnie wykładem inauguracyjnym dla całej Katedry. Prof. dr. Mehmet Ölmez poprowadził też seminarium
Tuvacanin Türk Dilleri Arasindaki Yeri (Miejsce języka tuwańskiego pośród języków turkijskich), już w węższym gronie, dla studentów i pracowników turkologii.

Jeszcze przed przyjazdem prof. Ölmeza mieliśmy innego znakomitego gościa, tym razem z dalekiej Jakucji, prof. dr. Anatolija Gogolewa z Państwowego Uniwersytetu w Jakucku, który 16. 10. 2002 r. wygłosił wykład
Sostojanie jakuckogo jazyka v Respublike Saxa (Stan języka jakuckiego w Republice Sacha).

A oto następne ważne wydarzenia:

 • 22. 11. 2002 r. Wykład Asqara Abdrahmanova, absolwenta historii Kazachskiego Państwowego Uniwersytetu im. Al-Farabiego w Ałmaty, słuchacza studiów magisterskich Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Warszawie Kazakhstan: the Nation to be Discovered.
 • 20. 05. 2003 r. Wykład mgr. Qurtmolli Abdulganiyeva, słuchacza III roku studiów doktoranckich przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie
  Tatarzy Krymscy – historia i współczesność.

Drugi rok istnienia turkologii również zainaugurowaliśmy wykładem turkologa dla nas i całej Katedry, a mianowicie dnia 17. 10. 2003 r. dr. Ildikó Bellér-Hann z Orientwissenschaftliches Zentrum, Martin-Luther-Universität, Halle wygłosiła wykład
„Temperamental Neighbours. Uighur-Han Relations in Xinjiang (Northwest China)”. Następnie w dniach 7-10. 10 2003 r. dr Bellér-Hann poprowadziła cykl seminariów z kręgu języka i kultury Ujgurów.

Kolejne wydarzenia:

 • 6. 11. 2003 r. Wykład mgr Narcis Şüküraliyevej, doktorantki Wydziału Nauk Społecznych UAM
  Qirgistanda son 10 cildin qoomduq sayasiy özgürüstörü (Zmiany społeczno-polityczne w Kirgistanie w ostatnim dziesięcioleciu).
 • 27. 03. 2004 r. Obchody święta Nauryz w Ambasadzie Kazachstanu w Warszawie; zwiedzanie jurty w rezydencji ambasadora w Aninie.
 • 5. 04. 2004 r. Wieczór Turecko-Kazachski w wykonaniu studentów II i I roku turkologii w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku; w programie tureckie i kazachskie piosenki i tańce ludowe, sceny rodzajowe z życia Turcji i Kazachstanu, konkurs wiedzy o Turcji i Kazachstanie; w sieni Pałacu potrawy tureckie i kazachskie; impreza, ku naszej radości i zaskoczeniu, zgromadziła kilkuset widzów.
 • 16. 04. 2004 r. Wykład mgr. Otabeka Nayimowa, pracownika Uniwersytetu Ekonomii i Dyplomacji w Taszkiencie, stażysty Instytutu Wschodoznawstwa UAM,
  O’zbekistonda Jadidchilik (Ruch odnowy w Uzbekistanie).
 • 29. 04. 2004 r. Spotkanie z gośćmi z Kazachstanu przebywającymi w Poznaniu na zaproszenie władz miasta w związku z uroczystościami wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 • 30. 04. 2004 r. Wykład mgr Narcis Şüküraliyevej Religia oraz życie religijne w Kirgistanie.
 • 19. 05. 2005 r. Spotkanie studentów z byłym ambasadorem Polski w Kazachstanie, Zdzisławem Nowickim.
 • 24. 05. 2005 r. Wykład prof. dr. hab. Dariusza Kołodziejczyka z Uniwersytetu Warszawskiego
  Poselstwa polskie w Stambule problemy z ceremoniałem.
 • 24. 05. 2005 r. Gala Orientalna na okoliczność przekształcenia Katedry Orientalistyki w Instytut Orientalistyczny z udziałem studentów turkologii i studentów uczących się języka koreańskiego
 • W dniach 25-27 czerwca 2005 roku odbył się obóz studentów Koła Naukowego Turkologii na Podlasiu, podczas którego na cmentarzu w Kruszynianach odkryliśmy najstarszy zachowany, datowany kamień nagrobny z roku 1699/h. 111[1].
 • 3 – 6. 04. 2006 r. Cykl wykładów o języku tureckim dr. Hülyi Planci z Anadolu Üniversitesi w Eskişehir w ramach wymiany wykładowców w oparciu o program SOCRATES-ERASMUS.
 • 9. 05. 2006 r. Spotkanie z grupą uczniów, nauczycieli ze szkoły tureckiej w Kahramanmaraş, przebywającymi w Polsce w ramach współpracy programu COMENIUS w Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie.
 • 10. 05. 2006 r. Wykład dr. Sadika Bahçe z Anadolu Üniversitesi z Eskişehir o mniejszości Karaczajskiej w Turcji.
 • 10 – 14. 05. 2006 r. Dni Kultury Tureckiej zorganizowane przez Turkologiczne
  Koło Naukowe studentów turkologii
 • 16 – 17. 05. 2006 r. Wizyta gościnna dyrektora tureckiej Biblioteki Narodowej w Ankarze, pana Celala Toka.
 • 05. 03. 2007 r. Wykład gościnny prof. Marka Stachowskiego z Instytutu Filologii Orientalnej UJ:
  Turkijski, uralski, turecki i rzut oka na historię językoznawstwa porównawczego.
 • 20. 03. 2007 r. Dzień Kazachski – Święto Nauryz, połączone z uroczystym otwarciem jurty kazachskiej przekazanej Instytutowi Orientalistycznemu przez Ambasadę Republiki Kazachstanu.
 • 17. 05. 2007 r. Wykład dr Şenay Özdemir z Uniwersytetu w Mersin w Turcji Osmanli Deniz Hukuku (w ramach współpracy Erasmus).
 • 18. 05. 2007 r. Wykład dr Şenay Özdemir Garp Ocaklari Korsanlari (w ramach współpracy Erasmus).
 • 28 – 29. 05. 2007 r. Konferencja Turkologiczna.
 • 5-6. 06. 2008 r. – II Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna w Warszawie. Odczyty wygłosiło trzech pracowników oraz jedna doktorantka z naszego zakładu: prof. dr hab. Henryk Jankowski, dr Gulayhan Aqtay, dr Andrzej Drozd oraz mgr Katarzyna Stefaniak.
 • 25. 10. 2008 r. W ramach Festiwalu Offeliada w Gnieźnie, dzięki staraniom naszych studentek Luizy Banach, Zuzanny Grzywacz oraz pomocy pracowników turkologii, odbył się Pierwszy Subiektywny Przegląd Kina Kazachskiego, z udziałem dwóch zaproszonych reżyserów z Kazachstanu.
 • 28 – 29. 10. 2008 r. W Poznaniu odbyło się Forum Gospodarcze Wielkopolska-Kazachstan, na którym wystąpili m.in. prof. Henryk Jankowski z wykładem Przemiany w społeczeństwie kazachskim, dr Gulayhan Aqtay z wykładem Kazachski savoir vivre oraz studenci Radosław Andrzejewski i Zuzanna Grzywacz ze wspólnym referatem Atrakcje turystyczne Kazachstanu.
 • 26. 11. 2008 r. Spotkanie z Radcą ds. Kultury Ambasady Turcji w Polsce, panem Farukiem Amilem oraz przekazanie książek do zbiorów Katedry Studiów Azjatyckich.
 • 21. 04. 2009 r. Uroczyste otwarcie Pracowni Studiów Kazachskich.
 • 28 – 29. 05. 2009 r. Kraków. III Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna. Swoje odczyty wygłosili czterej pracownicy oraz jedna doktorantka z naszego zakładu:
  prof. dr hab. Henryk Jankowski O języku uzbeckim w Bucharze,
  dr Gulayhan Aqtay Pojęcia słońca, księżyca, gwiazdy, ziemi w języku kazachskim i związane z nimi wyobrażenia, dr Andrzej Drozd Wiejskie cmentarze w Anatolii południowej i środkowej, dr Otgonsuch Cagaan Zapożyczenia ujgurskie w języku mongolskim, mgr Katarzyna Stefaniak-Rak Charakterystyka oraz omówienie zapisów znajdujących się w 10. księdze sędziowskiej z Krymu.
 • 26.04.2010 r. Sytuacja współczesnej literatury kazachskiej. Spotkanie z prof. dr Güliyą Piraliyevą, dziekanem Wydziału Filologii Żeńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Ałmaty.
 • 07 – 08.10.2010 r. IV Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna. Swoje odczyty wygłosiło sześcioro pracowników oraz jedna doktorantka z naszego zakładu: prof. dr hab. Henryk Jankowski Podobieństwo wpływu fonetyki perskiej na osmańskoturecki i türki, dr Gulayhan Aqtay Kazachski „ajtys” jako żywa forma twórczości ustnej, dr Andrzej Drozd Nagrobki tatarskie na południowo-zachodniej Białorusi (Kopyl. Lachowicze. Osmołowo. Orda), dr Otgonsuch Cagaan Zapożyczenia ujgurskie w języku mongolskim, mgr Karol Wojciechowicz Lenicja i fortycja spółgłosek turkijskich na przykładzie języków kazachskiego, tureckiego i uzbeckiego, mgr Gökay Saral Türkler ve atlar, mgr Katarzyna Stefaniak-Rak Próba analizy tureckiej terminologii prawniczej na postawie wybranych tekstów, a także pracownik Zakładu Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa mgr Mariola Abkowicz wraz z Anną Sulimowicz Trockie adaptacje krymskiej pieśni „Inkermanda” oraz Przyczynek do biografii poety Szymona Kobeckiego. Dokładniejsze informacje na stronie PAN.
 • 07.12.2010 r. Kazachski islam ludowy. Współczesne poglądy religijne. Dyskusja na temat nowego tempa rozwoju islamu w niepodległym Kazachstanie z udziałem wykładowców z Państwowego Uniwersytetu w Aqtöbe: prof. Janny Tektigul, dr Aqmonşaq Tilew, Bagiyli Muratbek, Külşat Qondibay oraz pracownika naukowego Instytutu Językoznawstwa im. A. Baytursinulego Kazachskiej Akademii Nauk p. Aray.
 • 10.12.2010 r. Wykłady dwóch gości z Niemiec, prof. dr. Petera Zieme (Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin) – The Old Uighur Golden Light Sutra (Altun yaruk sudur) and the Confession of Sins oraz prof. dr. Clausa Schöniga (Institut für Turkologie, Freie Universität Berlin) – Notes on the Development of Turkic.
 • 16.03.2011 r. Rozpoczęcie cyklu „Spotkania w jurcie” organizowanego przez Pracownię Studiów Kazachskich oraz Zakładu Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki we współpracy z Centrum Badań Środkowoazjatyckich Instytutu Wschodniego UAM. Pierwsze spotkanie z udziałem pracowników naukowych uniwersytetów w Aqtöbe oraz Ałmaty poświęcono na dyskusję pt.: Życie codzienne na uniwersytecie.
 • 21.03.2011 r. Obchody święta Nauryz zorganizowane przez członkinie Studenckiego Koła Turkologicznego w klubie Al-Mirage
 • 25.03.2011 r. Współczesne media kazachskie. Spotkanie z dr. doc. Amanqosem Mekteptegi, starszym wykładowcą Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Al-Farabiego w Ałmaty.
 • 15.04.2011 r. Współczesna sztuka kazachska. Główne problemy teatru i kinematografii. Spotkanie z Aydinem Saqamanovem reżyserem i wykładowcą Akademii Sztuki w Ałmaty.
 • 14.11.-18.11.2011 wykłady gościnne mgr Ruhiego Inana z Uniwersytetu Balikesir poświęcone analizie wybranych dzieł Elif Şafak (w ramach programu Erasmus).
 • 30.11.2011 r. Polsko-tureckie warsztaty językoznawcze i literaturoznawcze z udziałem pracowników zakładu i Pracowni Studiów Kazachskich oraz gości z Turcji.
 • 07.06.2012 r. Zarys współczesnej dramaturgii teatralnej w Kazachstanie. Spotkanie z pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Kökşetaw Alibi Sapauovem.
 • 08.10.2012 r. Spotkanie pracowników i studentów z goszczącą w naszej uczelni prorektor Uniwersytetu Stambulskiego prof. dr Zeynep Çigdem Kayacan oraz dziekanem Wydziału Filologicznego prof. dr Mustafą Özkanem.
 • 15.05.2013 wizyta głównego koordynatora programu Erasmus Uniwersytetu Çukurova, pani Semry Sadik.
 • 26.05.-31.05.2013 wykłady gościnne mgr Şaziye Ayali z Uniwersytetu Balikesir poświęcone niewolnictwu oraz macierzyństwu w literaturze tureckiej (w ramach programu Erasmus).
 • 29.10.2013 r. Nowe pismo i alfabet w Kazachstanie. Spotkanie i dyskusja nad nowym pismem z udziałem 29 magistrantów z Uniwersytetu im. Abaja oraz 1 doktorantki z Kazachskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Ałmaty jak również prof. Dosana Baymoldy Uniwersytetu im. Abaja z Ałmaty, a ze strony polskiej pracowników Zakładu Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki, Pracowni Studiów Kazachskich oraz studentów turkologii.
 • 07-08.11.2013 r. VI Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna. Swoje odczyty wygłosili pracownicy naszego Zakładu: prof. dr hab. Henryk Janowski Ati, yegen, aqtiq, nebere~nemere, torun itd. – wnuk w językach turkijskich, dr Gulayhan Aqtay Nowy alfabet dla języka kazachskiego oparty na łacince, dr Andrzej Drozd Zabytki epigrafiki islamskiej w zbiorach Muzeum XX Czartoryskich, dr Katarzyna Stefaniak-Rak Nazwy i maści zwierząt w wybranych językach turkijskich, dr Dorota Smętek Sytuacja społeczna kobiet przez pryzmat twórczości Elif Şafak, mgr Radosław Andrzejewski Czy powstanie turkijskie esperanto? oraz mgr Cem Erdem Polonya’da Yayinlanmiş Türkçe Ögretimi Kitaplari Üzerine bir Değerlendirme.
 • 12. 2013 r. X-lecie Zakładu Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki. Ukazała się jubileuszowa publikacja: Henryk Jankowski (red.). 2013. Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten years of Turkology in Poznań. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • 19-22. 03. 2014 r. Podczas trzeciej edycji Festiwalu Europejski Poeta Wolności, który miał miejsce w Gdańsku, kazachski poeta Toktarali Tanzharyk został nominowany do nagrody głównej. Jego tomik poezji pt. Stronice nocy został przetłumaczony na język polski przez prof. Henryka Jankowskiego i wydany w Gdańsku.
 • 21.03.2014 r. Obchody święta Nauryz zorganizowane przez członkinie Studenckiego Koła Turkologicznego w klubie Alibi.
 • 03.06.2014 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu gościnny wykład wygłosiła dr Gulayhan Aqtay. Tematem wykładu był Kazachstan – kraj między Azją a Europą.
 • 26.09.2014 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji rocznicy 82 lat święta języka tureckiego i 600 lat nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych, na której dwoje naszych pracowników wygłosiło swoje referaty. Dr Gulayhan Aqtay wygłosiła referat pt. Promethe Hareketi ve Mustafa ŞOKAY, zaś dr Katarzyna Stefaniak-Rak wygłosiła referat pt. 1924-25 Arası Polonya’nın Wielkopolska Bölgesindeki Gazetelerde Türkiye.
 • 13.01.2015 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu kolejny gościnny wykład wygłosiła dr Gulayhan Aqtay. Doktor Aqtay przybliżyła słuchaczom kuchnię, muzykę oraz tradycyjne tańce kazachskie. Cały wykład poprowadzony był w języku kazachskim i tłumaczony na język polski przez studentki studiów magisterskich.
 • 31.03.2015 r. Obchody święta Nauryz zorganizowane przez studentów Turkologii w klubie uBazyla.
 • 01.04.2015 r. ukazały się 3 podręczniki przygotowane przez naszych pracowników.  Jeden podręcznik do nauki języka tureckiego oraz dwa podręczniki do nauki języka kazachskiego. Podręcznik do nauki języka tureckiego Leksyka turecka w ćwiczeniach przygotowany został przez dr Dorotę Smętek, dr Cema Erdema oraz mgr Radosława Andrzejewskiego. Pierwszy podręcznik do nauki języka kazachskiego Kazakh for beginners przygotowany został w języku angielskim i przeznaczony jest dla początkujących. Jego autorami są: dr Gulayhan Aqtay, mgr Zuzanna Grzywacz oraz prof. Henryk Jankowski. Drugi podręcznik do nauki języka kazachskiego Kazachski na co dzień przeznaczony jest dla polskojęzycznych odbiorców na poziomie średnio zaawansowanym. Jego autorami są: dr Gulayhan Aqtay, dr Katarzyna Stefaniak-Rak oraz mgr Jakub Jakusik. Prace zostały sfinansowane z projektu europejskiego Narodowa Strategia Spójności, Kapitał Ludzki.
 • 12-26.04.2015 r. dr Gulayhan Aqtay na zaproszenie Uniwersytetu im. Ş. Waliyhanova w prowadziła zajęcia ze studentami studiów magisterskich. Ponadto dr Aqtay wzięła udział w seminariach oraz konferencjach.
 • 01-02.06.2015 r. VII Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna w Poznaniu. Swoje odczyty wygłosili pracownicy naszego Zakładu i Pracowni: prof. dr hab. Henryk Jankowski Polityka językowa w Republice Ałtajskiej, rozwój języka i leksykografia, dr Gulayhan Aqtay Przymiotniki wyrażające cechy charakteru człowieka w języku kazachskim, dr Andrzej Drozd Nagrobki tatarskie na północnej Białorusi, dr Katarzyna Stefaniak-Rak Karaimi na Krymie w XVII wieku, dr Cem Erdem Polonya’daki Türkoloji Bölümlerinde Ögrenim Gören Ögrencilerin Türk Edebiyati Düzeyleri, dr Dorota Smętek Analiza porównawcza ludowych piosenek krymskokaraimskich, mgr Radosław Andrzejewski Gry słowne w dowcipach tureckich, oraz mgr Jakub Jakusik Polityka językowa w Kazachstanie.
 • 15.06.2015 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa 550 LAT PAŃSTWOWOŚCI KAZACHSTANU, na której kierownik Pracowni, tj. dr Gulayhan Aqtay wygłosiła referat pt. Państwowość a język pokolenia Ałasz Ordy. Mirżakyp Dulatuly i język nauk ścisłych. Ponadto, w konferencji wziął udział również prof. Henryk Jankowski, który wygłosił referat pt. Państwowość a język pokolenia Ałasz Ordy. Akymet Bajtursynuly i język humanistyki.
 • 12.04.2016 r. Obchody święta Nauryz zorganizowane przez studentów Turkologii w klubie BaRock.
 • 17-23.04.2016 r. w murach Katedry Studiów Azjatyckich gościło 17 magistrantów z Kazachskiego Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Abaya w Ałmaty. W czasie pobytu nasi goście uczestniczyli w specjalnych zajęciach, które prowadzili dr Gulayhan Aqtay oraz prof. Henryk Jankowski.
 • 15.11-16.12.2016 r. w murach Katedry Studiów Azjatyckich ponownie gościło 5 magistrantek z Kazachskiego Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Abaya w Ałmaty. W czasie pobytu uczestniczki stażu brały w zajęciach, które tradycyjnie prowadzili dr Gulayhan Aqtay oraz prof. Henryk Jankowski. Ponadto wszystkie z uczestniczek miały okazję poprowadzić zajęcia z polskimi studentami w ramach zajęć z Praktycznej nauki języka kazachskiego.
 • 03–18.12.2016 r. dr Gulayhan Aqtay na zaproszenie Kazachskiego Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Abaja w Ałmaty prowadziła zajęcia ze studentami filologii kazachskiej. Ponadto dr Aqtay wzięła udział w seminariach oraz konferencjach.
 • 18–19.01.2017 r. z inicjatywy studentów z Koła Naukowego Wschodoznawców oraz Sekcji turkologicznej Koła Naukowego Azjatystyki miało miejsce wydarzenie naukowo-kulturalne Poznańskie Dni Kazachstanu. W programie były m. in. wykłady, wystawa fotografii, pokaz filmowy, prezentacje o Kazachstanie, warsztaty językowe, spotkanie z tańcem i muzyką oraz kazachski poczęstunek. Pierwszego dnia wśród prelegentów można było usłyszeć Kierowniczkę Pracowni Studiów Kazachskich – dr Gulayhan Aqtay, która wygłosiła wykład pt. Współzawodnictwo poetów-pieśniarzy w Kazachstanie (aytıs). Drugiego dnia kolejny z naszych pracowników – Jakub Jakusik – przedstawił prezentację pt. Moja podróż do Kazachstanu.
 • styczeń 2017 r. Z okazji 65 urodzin prof. dr hab. Henryka Jankowskiego ukazał się jubileuszowy tom czasopisma Türk Dilleri Araştirmalari. Festschrift für Henryk Jankowski anlässlich seines 65. Geburtstags 26, 2 (2016)
 • 20.02.2017 r. Inaugurujący semestr letni wykład gościnny profesora Mehmeta Ölmeza, pracownika Yildiz Teknik Üniversitesi w Stambule pt. Turkic-Mongolian Relations.
 • 05.04.2017 r. Obchody święta Nauryz zorganizowane przez studentów Turkologii w klubie BaRock.
 • 27–28.04.2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, zorganizowana przez Katedrę Turkologii UJ dla uczczenia 35. rocznicy śmierci wybitnego polskiego turkologa i karaimoznawcy prof. Włodzimierza Zajączkowskiego. Drugiego dnia wśród prelegentów można było usłyszeć pracowników Zakładu Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki – prof. Henryka Jankowskiego z referatem pt. Poimki, dr Cema Erdema z referatem pt. Lehçe anadilli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi oraz mgr Radosława Andrzejewskiego z referatem pt. Wykorzystanie gier w dydaktyce języka tureckiego, jak również osoby zatrudnione w Pracowni Studiów Kazachskich – dr Gulayhan Aqtay z referatem pt. Grzeczność w kazachskiej komunikacji językowej oraz mgr Jakuba Jakusika z referatem pt. Kwestia języka a system edukacji w Republice Kazachstanu.
 • 10.06.2017 r. przy udziale pracowników Zakładu Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki, a także Pracowni Studiów Kazachskich odbyły się obchody 15-lecia poznańskiej turkologii.
 • 24.10.2017 r. wizyta w Katedrze Studiów Azjatyckich JE Ambasadora Republiki
  Turcji p. Tunç Ügdül, który spotkał się ze studentami oraz pracownikami Zakładu Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki oraz Pracowni Studiów Kazachskich.
 • 21.11.2017 r. w murach Katedry Studiów Azjatyckich miał miejsce pierwszy w roku akademickim 2017/2018 pokaz filmowy. Zebrani goście obejrzeli film pt. „Ali i Nino„.
  Spotkanie poprowadził członek Turkologicznego Koła Naukowego – Hubert Zacharzewski
 • 30.11.2017 r. Katedrę Studiów Azjatyckich odwiedzili uczniowie 2 Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu. Podczas spotkania nasz pracownik – mgr Jakub Jakusik – przedstawił uczniom zagadnienia dotyczące Kazachstanu, języka kazachskiego oraz kultury Kazachów. Odsyłacz do relacji z wydarzenia: http://zs2swarzedz.powiat.poznan.pl/449-egzotycznie-aktualnosci.html
 • 12.12.2017 r. studentka studiów magisterskich Alicja Michalak, w ramach cyklicznego spotkania Podróże z Marcina, opowiedziała przybyłym gościom o swojej podróży do Kazachstanu oraz Kirgistanu. Odsyłacz do relacji z wydarzenia: https://www.facebook.com/TurkologiczneKoloNaukoweUAM/photos/pcb.143184586337409/143184306337437/?type=3&theater
 • 19.12.2017 r. studenci Turkologicznego Koła Naukowego UAM wzięli udział w Jarmarku bożonarodzeniowy, który odbył się w murach Wydziału Neofilologii UAM. Przedstawiciele Kola Naukowego przygotowali turkijskie smakołyki. Aby poczęstować się przysmakami uczestnicy jarmarku musieli odpowiedzieć na pytania związane z Turcją i Azją Środkową lub zrobić sobie „turkologiczne zdjęcie”. Odsyłacz do relacji z wydarzenia: https://www.facebook.com/TurkologiczneKoloNaukoweUAM/photos/pcb.144555172867017/144554419533759/?type=3&theater
 • 21.12.2018 r. w murach Katedry Studiów Azjatyckich miała miejsce wspólna Wigilia, na której licznie zgromadzili się zarówno studenci, jak i pracownicy naszej Katedry. Podczas wydarzenia członkowie Turkologicznego chóru, prowadzonego przez dr Cema Erdema oraz mgr Danę Suleimen, wykonali kilka utworów muzycznych w języku kazachskim, m. in. wykonana została kolęda Cicha noc, która zaśpiewana została w trzech językach (j. polski, j. kazachski oraz j. turecki).
 • 14.02.2018 r. wizyta w Katedrze Studiów Azjatyckich szefa Instytu Językoznawstwa im. Ahmeta Baytursınulı prof. Yerdena Kazhybeka, który spotkał się z kierownikiem Katedry Studiów Azjatyckich – prof. Henrykiem Jankowskim – oraz jednym z naszym pracowników – mgr Jakubem Jakusikiem. Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące nawiązania współpracy między naszymi jednostkami.
 • 21.03.2018 r. obchody święta Nauryz zorganizowane przez studentów Turkologicznego Koła Naukowego UAM w klubie Pod Minogą. Z tej okazji przygotowane zostało wiele atrakcji. Można było zobaczyć tradycyjne tańce ludowe, posłuchać muzyki kazachskiej i tureckiej, którą wykonali członkowie Turkologicznego chóru. Ponadto, można było spróbować potraw środkowoazjatyckich przygotowanych przez naszych studentów. Odsyłacz do relacji z wydarzenia: https://www.facebook.com/TurkologiczneKoloNaukoweUAM/photos/pcb.167913173864550/167912860531248/?type=3&theater
 • 19.04.2018 r. w murach Katedry Studiów Azjatyckich miał miejsce pokaz filmowy. Zebrani goście obejrzeli kazachski film pt. Diamentowy miecz (kaz. Алмас қылыш). Spotkanie poprowadził członek Turkologicznego Koła Naukowego UAM – Hubert Zacharzewski.
 • 24.04.2018 r. nasz pracownik – mgr Jakub Jakusik – podczas Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przedstawił prezentację pt. Język i kultura Kazachów.
 • 12.05.2018 r studenci Turkologicznego Koła Naukowego UAM oraz wykładowcy Katedry Studiów Azjatyckich wzięli udział w wydarzeniach z okazji Dni Różnorodności Kulturowej 2018, które organizowane są przez Wydział Neofilologii UAM. Odsyłacz do relacji z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=O76vNG6YXP0
 • 14-17.05.2018 r. studenci Turkologicznego Koła Naukowego UAM oraz Koła Naukowego Azjatystyki w klubie Pod Minogą zorganizowali wydarzenie pod nazwą Tydzień azjatycki, przez pierwsze 3 dni przedstawiciele poszczególnych specjalności organizowali wieczory tematyczne, na których przedstawiane były różne aspekty języków i kultury poszczególnych krajów. Odsyłacz do relacji z wydarzenia: https://www.facebook.com/TurkologiczneKoloNaukoweUAM/photos/pcb.180368815952319/180368582619009/?type=3&theater Na zakończenie tego tygodnia odbyła się wspólna impreza pod nazwą „Asian Night”. Przygotowane zostały piosenki (arabskie, kazachskie, tureckie), tańce ludowe, zabawy oraz drobny poczęstunek.
 • 21-25.05.2018 r. jeden z naszych pracowników – mgr Jakub Jakusik – w ramach programu Ersamus+ wyjechał do Kazachstanu na Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Abaja w Ałmaty. Podczas swojego pobytu przeprowadził zajęcia z kazachskimi studentami. Odsyłacz do relacji z wydarzenia: http://www.kaznpu.kz/kz/1980/page/4681/news/ Ponadto, mgr Jakusik spotkał się przedstawicielami kazachstańskiej Polonii ze Stowarzyszenie Polaków „Więź” oraz z uczniami polskiej klasy, która działa w Gimnazjum nr 23 w Ałmaty.
 • 11-15.06.2018 r. gościliśmy w naszej Katedrze panią prof. Guldanę Seidaliyevą, która przyjechała do nas w ramach programu Erasmus+ z Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Abaya w Ałmaty. Pani profesor przeprowadziła cykl bardzo ciekawych wykładów. Odsyłacz do relacji z wydarzenia: https://www.facebook.com/TurkologiczneKoloNaukoweUAM/photos/pcb.188905791765288/188905691765298/?type=3&theater
 • 9.07-20.07.2018 r. nasz pracownik – mgr Jakub Jakusik – wraz z trojgiem studentów specjalności turkologia (Aleksandra Giercuszkiewicz, Zuzanna Krzyżanowska, Mikołaj Gajewski) wyjechał do Kazachstanu na letni kurs języka oraz kultury kazachskiej, który odbył się na Kazachstańskim Uniwersytecie Stosunków Międzynarodowych oraz Języków Obcych im. Abılay chana w Ałmaty. Kurs był organizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach bilateralnej umowy międzyrządowej. Odsyłacz do relacji z wydarzenia: https://www.facebook.com/TurkologiczneKoloNaukoweUAM/photos/pcb.208707663118434/208707476451786/?type=3&theater Podczas wyjazdu mgr Jakusik miał okazję uczestniczyć w seminarium naukowym, na które został zaproszony przez Instytu Językoznawstwa im Ahmeta Baytursınulı działający przy kazachstańskiej Państwowej Akademii Nauk. Odsyłacz do relacji z wydarzenia: https://tbi.kz/archives/935
 • 1-7.10.2018 r. dr Gulayhan Aqtay na zaproszenie Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Abaja w Ałmaty poprowadziła zajęcia ze studentami studiów magisterskich.
 • 26.10.2018 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się Dzień kandydata UAM. Podczas wydarzenia organizowane były wykłady i warsztaty dla uczniów. Wśród prowadzących nie zabrakło naszego pracownika. Mgr Jakub Jakusik, podczas warsztatów kulturowo-językowych, przybliżył słuchaczom zagadnienia związane z językiem i kulturą Kazachów.
 • 27.11.2018 r. dzięki staraniom Pracowni Studiów Kazachskich odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Language, Literature and Society in Kazakhstan – The Kazakh Context (Қазақстандағы тіл, әдебиет және қоғам), która została zorganizowana z okazji 100 rocznicy założenia Uniwersytetu Poznańskiego. Wśród prelegentów można było usłyszeć m. in.: prof. Henryka Jankowskiego z referatem pt. Formal Analysis of Translation: German Poetry Translated into Kazakh in the 1940s, dr Gulayhan Aqtay z referatem pt. Қазақ тіліндегі кеңістік тұжырымдамасы  oraz mgr Danę Suleimen z referatem pt.  Қазақ тіл біліміндегі гендерлік лингвистика саласындағы зерттеулер.

Do naszego Zakładu i Pracowni co roku przyjeżdżają studenci z tureckich uniwersytetów w ramach programu Erasmus. W ostatnich latach przyjechało do nas:
2012/13: 6 studentów oraz 1 doktorant,
2013/14: 7 studentów,
2014/15: 4 studentów,
2015/16: 4 studentów,
2016/17: 8 studentów.

Do naszego Zakładu i Pracowni co roku przyjeżdżają studenci z Kazachstanu. W ostatnich latach przyjechało do nas:
2013/2014 r. – 29 magistrantów z Kazachskiego Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Abaya w Ałmaty,
2016/2017 r. – 17 magistrantów z Kazachskiego Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Abaya w Ałmaty.

W ostatnich latach odwiedzili nas następujący naukowcy z gościnnymi wykładami w ramach programu Erasmus:
Rok 2013/14: Maj 2014 mgr Sevgi Çalişir Zenci, Anadolu Üniversitesi; Maj 2014 mgr Ferdi Bozkurt, Anadolu Üniversitesi
Rok 2014/15: Kwiecień 2015 prof. dr Ismet Biner, Istanbul Üniversitesi; Maj 2015 prof. dr Alemdar Yalçin, Gazi Üniversitesi
Rok 2015/16: Styczeń 2016 prof. dr Yaşar Aydemir, Gazi Üniversitesi; Maj 2016 prof. dr Ismet Çetin, Gazi Üniversitesi; Maj 2016 prof. dr Ayşe Yücel Çetin, Gazi Üniversitesi
Rok 2016/17: Marzec 2017 prof. dr Leyla Karahan, Gazi Üniversitesi; Marzec 2017 prof. dr Dilek Ergönenç; Kwiecień 2017 prof. dr Tülay Çulha, Kocaeli Üniversitesi

W Zakładzie Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki oraz w Pracowni Studiów Kazachskich byli zatrudnieni następujący wykładowcy:

Niyar Qurtbilal 2002-2006,
Abdullah Ertit 2002-2006,
Otgon Cagaan 2002-2014,
Mustafa Gökay Saral 2004-2011,
Halil Küçükler 2006-2007,
Murat Öztürk 2007-2008,
Yasemin Anastazja Çetiner 2007-2009,
Natalia Waszyńska 2008-2010,
Zuzanna Grzywacz 2009-2010,
Karol Wojciechowicz 2010-2012,
Dorota Sobczyńska 2010-2013,
Tülay Çulha 2011-2012
Andrzej Drozd 2002-2019
Katarzyna Stefaniak-Rak 2007-2019
Işıl Klundby (Atlı) 2017-2020