Pracownia Azji Środkowej

Pracownia Azji Środkowej powstała 1 września 2022 roku.
Nasza jednostka nawiązuje do Pracowni Studiów Kazachskich, która istniała w Katedrze Studiów Azjatyckich UAM przez dziesięć lat od 2009. W 2019 r. Katedra Studiów Azjatyckich połączyła się z Katedrą Orientalistyki, tworząc Instytut Orientalistyki, zaś jej pracownicy weszli w skład Zakładu Turkologii.

Badania:

  • języki turkijskie Azji Środkowej: kazachski, kirgiski, uzbecki i turkmeński
  • społeczeństwa i kultury Azji Środkowej
  •  językoznawstwo historyczne – dokumenty w języku czagatajskim
  •  prace terenowe: język w aspekcie społeczno-kulturowym

Pracownicy uczestniczyli /ą w następujących projektach badawczych krajowych i międzynarodowych:

  • Дастӯр ал-‘илāж – далалық медицина дереккөзі. Projekt kazachskiego Ministerstwa Nauki i Oświaty realizowany w uniwersytecie im Al-Farabiego, Ałmaty, Kazachstan, nr AP09259326, N7, 3-2021-03-01-01
  • Development of the Interdisciplinary Master Program on Computational Linguistics at Asian Universities/CLASS. Development of the interdisciplinary master program on Computational Linguistics at Central Asian universities; Erasmus+ CBHE action http://erasmus-class.eu/pi-impact/ Νumber 585845-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP.
  • Wydanie krytyczne Biblii karaimskiej z tłumaczeniem na język angielski. Projekt NPRH realizowany w UAM, nr 11H 12 0312 81
  • Słownik karaimsko-angielski. Dialekt krymski. Projekt MNiSW realizowany w UAM, nr NN 104 4085 33.

Pracownicy:

Kierownik: dr Gulayhan Aqtay

dr Umit Kydyrbayeva
dr Cem Erdem

Kronika

Przydatne linki

Transkrypcja pisma kazachskiego

al. Niepodległości 24
V p. Pokój: 509,
511 61-714 Poznań
tel.: (+48 61) 829 39 24

Sortuj według