Toruń 2020 >>> Online 2021

English

Międzynarodowa konferencja naukowa pn. Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich. W 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego (The Beginnings of Turkology in Eastern Europe and its Importance for Turkic minorities. Commemorating the 50th anniversary of Prof. Ananiasz Zajączkowski’s and the 80th anniversary of Leon Kryczyński’s deaths) zaplanowana została w roku 2020 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z sytuacją pandemiczną odbędzie się on-line w dniach 16-17 lutego 2021 na platformie MS TEAMS.

Jednym z głównych celów konferencji jest uczczenie pamięci i prezentacja dorobku naukowego znakomitych badaczy w dziedzinach: turkologii, iranistyki i arabistyki, w tym dziedzictwa kulturowego Tatarów i Karaimów oraz wskazanie najważniejszych osiągnięć naukowego środowiska turkologicznego z Polski i z zagranicy. Międzynarodowe spotkanie wiąże się zatem bezpośrednio z historią i kulturą mniejszości turkijskich Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Skupia badaczy, pochodzących z kilku państw Europy i Azji.

Organizatorzy:
Honorowy patronat nad konferencją objęli:
  • Wanda Nowicka, Przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP
  • Błażej Poboży, Podsekretarz Stanu MSWiA, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
  • Grzegorz Kuprianowicz, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
  • Dr. Vida Montvydaitė, Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej
  • Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  • Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • prof. dr hab. Andrzej Sokala, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr. hab. Bogumiła Kaniewska, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. Rimvydas Petrauskas, Rektor Uniwersytetu Wileńskiego

Rada Naukowa i Komitet organizacyjny

Plan ramowy konferencji

Szczegółowy program konferencji

Plakat konferencji