Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia stacjonarne (dzienne)

Filologia, specjalność arabistyka
Filologia, specjalność japonistyka
Filologia, specjalność sinologia
Filologia, specjalność turkologia
Filologia regionów, specjalność lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego (grupa region azjatycki II: Azja Południowa) – indologia

Arabistyka

Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 10
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 24.09.2021
Miejsca odbywania zajęć: al. Niepodległości 24, Poznań
Szczegółowe zasady rekrutacji

Japonistyka

Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 14
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 22.09.2021
Miejsca odbywania zajęć: ul. Grunwaldzka 6, Poznań
Szczegółowe zasady rekrutacji

Sinologia

Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 14
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 22.09.2021
Miejsca odbywania zajęć: ul. Grunwaldzka 6, Poznań
Szczegółowe zasady rekrutacji

Turkologia

Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 8
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 24.09.2021
Miejsca odbywania zajęć: al. Niepodległości 24, Poznań
Szczegółowe zasady rekrutacji

 

Indologia

Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć:11
Termin rozmowy kwalifikacyjnej:
Miejsca odbywania zajęć: al. Niepodległości 24, Poznań