Rekrutacja FAQ

?: Czy podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę certyfikaty językowe? Jak traktowani są laureaci, finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych?
O: Tego typu świadectwa i osiągnięcia nie są uwzględniane, chyba że pośrednio – jeżeli mają wpływ na wyniki na świadectwie maturalnym.

?: Ilu kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na kierunek/specjalność X w zeszłym roku?
O: Informacje na ten temat można znaleźć tu: Progi punktowe i limity

?: Jak przeliczane są punkty z matury dwujęzycznej/z matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) ?
O: Informacje na ten temat można znaleźć w paragrafie 22 Uchwały Senatu UAM w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów .

?: Czy istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia z kierunku/specjalności X jako wolny słuchacz?
O: Nie ma takiej możliwości.

?: Jestem już studentem na kierunku Y i chciałbym przenieść się na specjalność X w Instytucie Orientalistyki / Chciałbym studiować specjalność X w Instytucie Orientalistyki jako drugi kierunek. Jakie są wymagania i procedura w takim przypadku?
O: Informacje na ten temat można znaleźć tu: Przenoszenie się do IO

?: Czy przy obliczaniu punktów brane są pod uwagę wyniki z matury ustnej?
O: W trybie pierwszym (nowa matura) brane są pod uwagę jedynie wyniki matury pisemnej. W trybie II (stara matura) uwzględniany jest korzystniejszy dla kandydata wynik maturalny (pisemny lub ustny).

?: Czy studia stacjonarne dzienne (I lub II stopnia) na specjalności X są płatne? Jeśli tak, to ile wynosi odpłatność?
O: Studia w trybie stacjonarnym dziennym są bezpłatne.

?: Czy nauka języka kierunkowego na specjalności X rozpoczyna się od podstaw czy też wymagany jest już jakiś poziom opanowania języka od kandydata?
O: Nauka języka kierunkowego na wszystkich specjalnościach rozpoczyna się od podstaw.

?: Gdzie mogę znaleźć harmonogram postępowania rekrutacyjnego? Od kiedy uruchamiana jest strona Internetowego Systemu Rekrutacji?
O: Internetowy System Rekrutacji uruchamiany jest przeważnie około 1 czerwca. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostępny jest (mniej więcej od maja) na podstronie rekrutacyjnej UAM oraz na indywidualnym profilu rekrutacyjnym kandydata.

?: Gdzie w Poznaniu obywają się zajęcia na kierunku/specjalności X?
O: Zajęcia na specjalnościach (wszystkich trybów i form) INDOLOGIA, JAPONISTYKA, SINOLOGIA odbywają się w Collegium Heliodori Święcicki przy ul. Grunwaldzkiej 6; zajęcia z ARABISTYKI i TURKOLOGII prowadzone są w tzw. Szpitaliku na al. Niepodległości 24, a zajęcia na FILOLOGII INDONEZYJSKO-MALEZYJSKIEJ oraz na FILOLOGII KOREAŃSKIEJ w Collegium Novum na al. Niepodległości 4.

?: Czy istnieje inna forma studiowania na kierunki/specjalności X niż studia stacjonarne dzienne (bezpłatne)?
O: Większość kierunków/specjalności oferowanych przez Instytut dostępna jest tylko formie stacjonarnej (dziennej). Studia niestacjonarne dla specjalności japonistyka I stopnia oraz filologii koreańskiej I stopnia prowadzone są również w formie niestacjonarnej (wieczorowej). Szczegóły – zobacz informacje odnośnie japonistyki wieczorowej.

?: Ile wynosi odpłatność za studia niestacjonarne oferowane przez Instytut Orientalistyki?
O: Instytut prowadzi lub bierze udział w prowadzeniu następujących kierunków/specjalności w formie studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjackich) za odpłatnością. Informacje na temat opłat i warunków przyjęcia można znaleźć na podstronach rekrutacyjnych Instytutu dla japonistyki.