Działania artystyczne

  • Działający przy Kole Japonica Creativa chór HIBIKE (śpiewający tylko po japońsku); kierownik i dyrygent chóru: Katarzyna Jaskólecka
  • Działający przy Zakładzie Literatury i Kultury Koreańskiej oraz Filologii Indonezyjsko-Malajskiej Zespół Tradycyjnych Bębnów Koreańskich Keun Soriro „큰 소리로”
  • Chór turkologiczny działający przy Turkologicznym Kole Naukowym UAM
  • Rokroczne obchody Święta Nauryz (Święta Wiosny) z oprawą artystyczną (instrumentalna, wokalna)