Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Filologia, specjalność arabistyka
Filologia, specjalność indologia
Filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia indonezyjsko-malajska
Filologia, specjalność japonistyka
Filologia, specjalność sinologia
Filologia, specjalność turkologia

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne (wieczorowe)

Filologia, specjalność japonistyka

Arabistyka

Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 36
Miejsca odbywania zajęć: al. Niepodległości 24, Poznań
Szczegółowe zasady rekrutacji i Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Indologia

Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 30
Miejsca odbywania zajęć: ul. Grunwaldzka 6, Poznań
Szczegółowe zasady rekrutacji i Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

specjalność: Filologia indonezyjsko-malajska

(specjalność realizowana jest w ramach kierunku filologie regionów w Instytucie Lingwistyki Stosowanej,
więcej informacji można znaleźć na stronie Filologie Regionów)
Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
W 2021 roku nie jest planowany nabór; w 2021 roku język indonezyjski jest oferowany na specjalności lingwistyka kulturowa regionu dalekowschodniego (więcej informacji).

 

Japonistyka

Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 40
Miejsca odbywania zajęć: ul. Grunwaldzka 6, Poznań
Szczegółowe zasady rekrutacji i Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Sinologia

Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 40
Miejsca odbywania zajęć: ul. Grunwaldzka 6, Poznań
Szczegółowe zasady rekrutacji i Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Turkologia

Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 25
Miejsca odbywania zajęć: al. Niepodległości 24, Poznań
Szczegółowe zasady rekrutacji i Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Japonistyka (wieczorowa)

Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 50
Miejsca odbywania zajęć: ul. Grunwaldzka 6, Poznań
Opłata za studia: wysokość opłaty semestralnej wynosi (2022/2023): 3 200,00 zł za semestr.
Szczegółowe zasady rekrutacji i Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości