Kronika


Kronika

12.10. 2022. Pracownia razem z Ambasadą Kazachstanu zorganizowała w Warszawie międzynarodową konferencję poświęconą uczczeniu 150. rocznicy urodzin Ahmeta Bajtursunuly Wkład Ahmeta Bajtursunuly do narodzin nauki i państwowości kazachskiej – 150. rocznica urodzin Ahmeta Bajtursunuly / Ахмет Байтұрсынұлының қазақ ғылымының қалыптасуы мен мемлекеттілігіне қосқан үлесі (Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған).

12.10.2022. Przygotowaliśmy publikację o Ahmecie Bajtursunuly pod redakcją dr Gulayhan Aqtay Życie i dzieło Ahmeta Bajtursunuly: w służbie dla narodu kazachskiego, wydaną przez Ambasadę Kazachstanu w Warszawie.

W 2022 roku Oliwia Droździel i Agnieszka Lamperska, studentki II roku I stopnia turkologii, przygotowały film o Poznaniu w języku kazachskim. Odsyłacz do filmu mogą znaleźć Państwo TUTAJ.

8.11.2023. Dr Gulayhan Aqtay wygłosiła wykład Początki językoznawstwa kazachskiego i terminologii językoznawczej w Kazachstanie dla pracowników Instytutu Orientalistyki.

23.03.2023. Obchodziliśmy Nawryz w klubie BaRock.

18.04.2023. dr Cem Erdem wygłosił wykład Santa Claus (Sari Saltik) in Anatolia in the context of oral literature dla pracowników Instytutu Orientalistyki.

05.05.2023. Dr Cem Erdem. Udział w wydarzeniach Instytutu Alevi-Bektashi w Kolonii w Niemczech.

10–22.05.2023. W ramach programu mobilności gościła nas prof. Mayra Jolşayeva z uniwersytetu Demirel w Ałmaty. Prowadziła zajęcia ze studentami, miała wykład dla Turkologów.

11–12.05. 2023. Razem z Zakładem Turkologii zorganizowaliśmy IX Ogólnopolską Konferencję Turkologiczną, na której następujący pracownicy Pracowni przedstawili referaty: dr Gulayhan Aqtay Wyrazy określające wiek w języku kazachskim, dr Cem Erdem Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi için Metin Dilbilimsel bir İnceleme Örneği: Ömer Bedreddin Uşaklı Sarı Kız Mermerleri oraz dr Umit Kydyrbayeva Orta Asya Tarihi Tıp Metinleri Araştırmalarında Dastūr Al-‘Ilāj Örneği.

16.05.2023. Dr Umit Kydyrbayeva wygłosiła wykład Diplomatic letters of Abu’l-Khair Khan: Historical and linguistic analysis dla pracowników Instytutu Orientalistyki.

W 2022/2023 roku akademickim studentka Oliwia Droździel pod kierunkiem dr Gulayhan Aqtay uczestniczyła w projekcie Poznań na językach. Wynikiem jest wydanie przez Szkołę Nauk o Języku i Literaturze UAM książki Poznań miastem wielu języków. Wśród języków uczonych w UAM jest tekst w języku kazachskim.

12.04.2024. Instytut Orientalistyki UAM Dzieciom. Szata zdobi człowieka, czyli o strojach w Azji i Afryce. (Dr Umit Kydyrbayeva- prezentację)

22.05.2024 International Scientific and Practical Symposium “Medieval Turkic Medicine and its Heritage: Past and Present, Future, Research Problems”, Baku  (Dr Umit Kydyrbayeva-Online) // Representation of Superstitions in Ethnomedical Manuscript Texts.

01.04.2024- 05.04.2024.  dr Umit Kydyrbayeva. ( Erasmus+ Staff Mobilty for Teaching – KIMEP University (Kazakhstan, Almaty)

20.05.2024. Dni Różnorodności Kulturowej.

21 marca 2024 roku odbyło się wydarzenie  z okazji święta Nowruz.

22- 25. 04.2024.  dr Cem Erdem. ( Erasmus+ Staff Mobilty for Teaching – Ege University (Turkey, İzmir).

13- 17. 05.2024.  dr Cem Erdem. ( Erasmus+ Staff Mobilty for Teaching – Manas University (Kirgistan, Biszkek).

22.04 -26.04.2024. dr Gulayhan Aqtay prowadziła wykłady dla studentów  w ramach wymiany Erasmus+, Uniwersytet im. Aliszera Navo’i w Taszkencie, Uzbekistan.
10.06 -14.06.2024. dr Gulayhan Aqtay prowadziła wykłady dla studentów  w ramach wymiany Erasmus+, Uniwersytet im. Buketova w Karagandy, Kazachstan.