Neofilologia

Neofilologia – to kompleks nauk badających nowożytne języki i kultury / literatury – dosłownie odzwierciedla to angielskojęzyczna nazwa naszego Wydziału: Faculty of Modern Languages and Literatures.

Neofilologia oczywiście odnosi się do filologii – aczkolwiek jej rozumienie zmieniło się. Niegdyś przez filologię rozumiano badania języka w ustnych i pisanych źródłach historycznych, jako swego rodzaju połączenie krytyki tekstów literackich, historii i językoznawstwa, badania tekstów literackich oraz ustnych i pisemnych zapisów, ustalanie ich autentyczności i oryginalnej formy oraz odnajdywanie ich znaczenia. Filologia ogólna (w rozumieniu np. brytyjskim) obejmowała gł. językoznawstwo porównawcze i historyczne.

Obecnie filologiczne kierunki studiów reprezentują szeroką grupę studiów językowo-kulturowych = filologie: polską, klasyczne, filologie języków obcych, a także np. językoznawstwo empiryczne, lingwistykę stosowaną, językoznawstwo komputerowe, dokumentację językową, translatorykę, etnolingwistykę, etnofilologie mniejszościowe. Na studiach tych poznaje się przede wszystkim język(i), kulturę, historię i literaturę (lub te wszystkie w liczbie mnogiej) danego obszaru językowego lub kulturowego.

Wydział Neofilologii jest jednym z trzech wydziałów filologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Wydział Anglistyki
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Neofilologii
tworzą razem Szkołę Języków i Literatur UAM.

Obecnie, w skład Wydziału Neofilologii UAM wchodzą:
Instytut Etnolingwistyki
Instytut Filologii Germańskiej
Instytut Filologii Romańskiej
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Instytut Orientalistyki
Katedra Metodologii Lingwistyki
Katedra Skandynawistyki