Badania

  • język turecki
  • język karaimski
  • literatura turecka
  • dawna literatura Tatarów polsko-litewskich
  • literatura karaimska
  • kontakty językowe w Syberii Południowo-Zachodniej (Ałtaj, Tuwa i Chakasja)