Udział w konferencjach 2019

KONFERENCJE zorganizowane

4-5.12.2019, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

International Conference Connections. Between the Word, the Sound and the Image: A Centenary of Polish-Japanese Diplomatic Relations.

Organizator: Katedra Orientalistyki, Zakład Japonistyki

Organizatorzy: prof. dr hab. Estera Żeromska, dr hab. Beata Bochorodycz, dr Iga Rutkowska, mgr Damian Duduś, mgr Andrzej Świrkowski, mgr Zuzanna Wnuk

28-30. 06.2019 14th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics. W komitecie organizacyjnym była dr Yuki Horie (Katedra Orientalistyki UAM).

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH

 

Konferencje z referatem międzynarodowe:

  • Beata Bochorodycz: 12.10-12 – 5th International Conference of the Israeli Association for Japanese Studies (IAJS), Seven Decades of Japanese Democracy: Challenges and Strengths, referat pt. Referendums and Democratic Legitimization of the US Military Bases in Okinawa, The Hebrew University of Jerusalem, Israel
  • Beata Bochorodycz: 10.23-25 – International Conference Unique or Universal? Japan and its Contribution to World Civilization, referat pt. Democratic Legitimacy and Base Politics. Analysis of the Prefectural Referendums on US Bases in Okinawa, Uniwersytet Warszawski
  • Iga Rutkowska:10.23-25 – Unique or Universal? Japan and its Contribution to World Civilization, referat pt.: “Kabuki – a (distorting) mirror of Japan”, Uniwersytet Warszawski
  • Iga Rutkowska: 4-5.12.2019 Between the Word, the Sound and the Image: A Centenary of Polish-Japanese Diplomatic Relations, referat pt.: Kanadehon chūshingura as a tool for creating a Japanese identity, , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Iga Rutkowska: 27-28 lutego 2020 – 101 lat relacji polsko-japońskich. Perspektywy, działania, więzi, prowadzenie panelu japonistycznego, prezentacja Kuromori Kabuki w Polsce, organizatorzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Polski Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i KomitetPolska-Japonia 2019, w Muzeum Manggha w Krakowie.
  • Andrzej Świrkowski:4.2019 – Normativity in Japan, referat pt.: Normativity in Japanese Crime Fiction. The Case of Dogura Magura, Uniwersyte Jagielloński
  • Andrzej Świrkowski: 4-5.12.2019 – Between the Word, the Sound and the Image: A Centenary of Polish-Japanese Diplomatic Relations, referat pt.: From Hop-Frog to The Dancing Dwarf, or How much Poe is there in Ranpo?, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  • Estera Żeromska: 12-15.06 – Reception of Japanese art and crafts in Central and Eastern Europe before the establishment of diplomatic contacts between Poland and Japan in 1919, referat pt.: The turn of the 19th and 20th centuries and the mosaic of the Polish-Japanese associations (religion, dance, theater, literature, and music), Muzeum Narodowe w Krakowie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata.
  • Estera Żeromska: 4-5.12.2019 Between the Word, the Sound and the Image: A Centenary of Polish-Japanese Diplomatic Relations: 1. Prowadzenie panelu (w zastępstwie za dr Jadwigę Rodowicz-Czechowską) Word, sound, image: direct artistic contacts; 2. Udział w panelu Word, sound, image: in Japanese art, music, literature and theater

 

Konferencje z referatem krajowe

  • Beata Bochorodycz: 11.7-8 – IX Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa, referat pt. „US Security Community and the Okinawa Issue in the US-Japan Relations: How the Washington’s Security Community Shapes the Security Consensus on US-Japan Alliance?”, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia