Koło Naukowe Arabistów

Zapraszamy do grup koła
w MS Teams (co czwartek o 19:00 spotkania dyskusyjne na temat bieżących wydarzeniach w świecie arabskim)
na Facebooku

Od 2020 roku przewodniczącym koła jest Michał Kosiński
Opiekunem jest dr Filip A. Jakubowski