Koło Naukowe Arabistów

Zapraszamy do grup koła

w MS Teams
na Facebooku

Z racji pandemii aktywności w ostatnich dwóch latach przeniosły się online.

Spotkania i wykłady online od początku 2020 roku:

1) spotkanie z dr Marcinem Gajcem o propagandzie Państwa Islamskiego (15 XII 2021)

2) spotkanie z  Ambasador Justyną Porazińską o pracy w dyplomacji na Bliskim Wschodzie i Maghrebie (25 XI 2021)

3) wykład imama Youssefa Chadida o roli politycznej i religijnej króla Maroka

4) spotkanie z dr Marcinem Styszyńskim o doświadczeniach w pracy dyplomatycznej w krajach arabskich (28 I 2021)

5) spotkanie z dr Łukaszem Piątakiem o tradycyjnych domach mieszkalnych w świecie islamu (22 IV 2021)

6) spotkanie z Mohammedem Alragawim o kulisach politycznych wojny w Jemenie

7) spotkanie z prof. Przemysławem Osiewiczem o współczesnym Iranie (VI 2020)

8) spotkanie z Anną Wilczyńską, współzałożycielką bloga „Islamista” i projektu „Salam lab” (21 V 2020)

9) wykład dr Macieja Klimiuka o wpływach języka arabskiego na dialekt maltański (4 VI 2020)

10) spotkanie z prof. Katarzyną Pachniak z Uniwersytetu Warszawskiego na temat jej pracy naukowej (16 IV 2020)

11) spotkanie z dr Karoliną Rak o arabskim feminizmie (14 V 2020)

12) spotkanie z Marcinem Krzyżanowskim na temat bieżącej sytuacji w Iranie (30 III 2020)

 

Poczet przewodniczących KNA w ostatnich latach:

2021/2022 – Iwo Czerniewski

2020/2021 – Zofia Kołaczek

2019/2020 – Michał Kosiński

2018/2019 – Maria Wojdyga

Opiekunem jest dr Filip A. Jakubowski