Mój profil

dr Wisława Szkudlarczyk-Brkić
Email
wislawa@amu.edu.pl
Funkcje
Opiekunka praktyk zawodowych (indologia, japonistyka i sinologia)
Dyżur
wtorki i piątki 13:00-14:00
Email
wislawa@amu.edu.pl
Dyżur
wtorki i piątki 13:00-14:00
Email
wislawa@amu.edu.pl
Funkcje
Opiekunka praktyk studenckich dla specjalności indologia, japonistyka i sinologia
Dyżur
wtorki i piątki 13:00-14:00
Spotkania organizacyjne dla studentów I roku
4 lata temu no Comment

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku indologii, japonistyki i sinologii odbędzie się dnia 13 października o godz. 12:30 na platformie MS Teams. Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku arabistyki i turkologii odbędzie się 13 października o godz. 12:30 w budynku Collegium Novum w sali C1. Spotkania poszczególnych grup studenckich z opiekunami roku odbędą się według podanego … Czytaj dalej Spotkania organizacyjne dla studentów I roku