Zakład Literatury i Kultury Koreańskiej oraz Filologii Indonezyjsko-Malajskiej

Zakład LiKKoFIM

Zakład powstał 1 stycznia 2020 roku. Tworzą go pracownicy nieistniejącego już Instytutu Językoznawstwa, którzy w ramach ówczesnych struktur przynależeli odpowiednio do zniesionych zakładów i pracowni: Zakładu Filologii Koreańskiej, Pracowni Azji Południowo-Wschodniej oraz Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego.   

Zakład prowadzi badania naukowe w obszarach nauk filologicznych z językami specjalności jako językami wiodącymi, w szczególności zaś są to:  

 • Korea: koreańskie języki specjalistyczne, translatoryka i translatologia, przekład specjalistyczny, koreański język prawa, związki języka i kultury koreańskiej (m.in. językoznawstwo kulturowe, socjolingwistyka, pragmalingwistyka), komparatystyka języka koreańskiego; literatura Korei.  
 • Japonia: badania nad epistemicznością i ewidencjonalnością jezyka japońskiego,  
 • Indonezja i Malezja: badania porównawcze socjolingwistyczne języków indonezyjskiego i malezyjskiego jako odmian narodowych języków malajskich a także badania nad odmianami regionalnymi malajskiego i językiem rytualnym, badania nad językami specjalistycznymi obszaru, szczególnie w zakresie legilingwistyki i technolektu. 

Jednocześnie podkreślamy, że prowadzimy także badania wykraczające poza te ramy, za to mieszczące się w obrębie filologicznych podejść interdyscyplinarnych.  

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach: 

 • filologia koreańska – przykładowe przedmioty to: praktyczna nauka języka koreańskiego, kultura obszaru językowego (Korea), translatologia polsko-koreańska i koreańsko-polska / podstawy języków specjalistycznych, wstęp do koreanistyki, historia literatury koreańskiej, seminaria licencjackie i magisterskie (literaturoznawstwo – prof. Oh i językoznawstwo – dr Wojtasik-Dziekan), fakultatywne przedmioty monograficzne itp.  
 • etnolingwistyka oraz językoznawstwo i nauka informacji – przykładowe przedmioty to: praktyczna nauka II języka specjalności – język japoński. 
 • filologia indonezyjsko-malajska oraz filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa obszaru azjatyckiego-dalekowschodniego – przykładowe przedmioty to: wstęp do wiedzy o Azji Południowo-Wschodniej, gramatyka opisowa języka indonezyjskiego i malajskiego, historia Indonezji i Malezji, praktyczna nauka języka japońskiego, seminaria licencjackie i magisterskie (językoznawcze – dr Zozula). 

Jesteśmy otwarci na merytoryczną współpracę w zakresie naszych filologicznych kompetencji oraz naszych naukowo-dydaktycznych zainteresowań.     

Zapraszamy!   

Kierownik: prof. UAM, dr hab. Kyong-Geun Oh

Adiunkci: 

 • dr Emilia Wojtasik-Dziekan
 • dr Daria Zozula

Wykładowcy:

 • mgr Yelin Jeong
 • mgr Marcin Kłos
 • mgr Dorothea Moni-Stelmachowska

Współpracownicy Zakładu: 

 • dr Teija Desy Gumilar – język indonezyjski
 • mgr Agnieszka Biegańska (r.a. 2019/2020)- język koreański
 • mgr Lee Sai-A (do r. 2020) – język koreański

 

Sortuj według
Email
dariaz@amu.edu.pl
Funkcje
adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Koreańskiej oraz Filologii Indonezyjsko-Malajskiej
Zainteresowania naukowe
indonezyjski język prawny i prawniczy; Przekład specjalistyczny; Legilingwistyka; Translatoryka.
Dyżur
wtorki, 18.30-20.00, Collegium Novum, Sala 320B
Email
doroteas@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe
1. Odmiany języka wyspiarskiego z badaniami socjolingwistycznymi; 2. Dialektologia języków lokalnych, badaniami fonologicznych i leksykalnych; 3. Badania Rękopis dziedzictwo kulturowe i tradycja Flores; 4. Różnice w językach indonezyjskim i malezyjskim.
Dyżur
Poniedziałki, 15.00-16.00 Wtorki 14.00-15.00 sala 320b Collegium Novum
Email
emilia.w@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe
Koreanistka i językoznawczyni, czynna tłumaczka. Adiunkt. Zainteresowania: związki języka koreańskiego i kultury (ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu prawnego). Język prawa koreańskiego, koreańskie języki specjalistyczne. Przekład specjalistyczny.
Email
mk79273@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe
Ewidencjonalność i epistemiczność języka japońskiego.
Dyżur
Środy 11:30-13:00, sala 320B Collegium Novum
Email
chibong@amu.edu.pl
Funkcje
Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Koreańskiej oraz Filologii Indonezyjsko-Malajskiej
Dyżur
Sesja letnia 22/23 (Coll. Novum, s. 319b.) - do ustalenia indywidualnie (email)
Email
teijagumilar@yahoo.com
Funkcje
współpracownik
Zainteresowania naukowe
1. Wpływy języków obcych i regionalnych na język indonezyjski; 2. Polityka językowa w Azji Południowo-Wschodniej; 3. Technolekt, Język specjalistyczny; 4. Kultura krajów malajskich (Indonezja, Malezja, Singapur i Brunei).
Dyżur
poniedziałki 11:30-12:30, piątki 16:45-17:45
Email
anyeo@amu.edu.pl
Dyżur
II semestr 2023/24 (z wyłączeniem świąt i innych dni wolnych wskazanych w organizacji roku akademickiego): - terminy zostaną podane poźniej