Sinolożki z Instytutu Orientalistyki UAM w międzynarodowym projekcie ChinGram

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie międzynarodowej platformy multimedialnej do nauczania gramatyki współczesnego języka chińskiego, która będzie dostarczać wysokiej jakości materiały dydaktyczne w sześciu językach europejskich: angielskim, niemieckim, włoskim, duńskim, polskim i czeskim. Z platformy będą mogły bezpłatnie korzystać wszystkie osoby uczące się języka chińskiego lub prowadzące działalność dydaktyczną w tym zakresie.

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). Oprócz prof. Haliny Wasilewskiej, dr Wisławy Szkudlarczyk-Brkić i mgr Zuzanny Wnuk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczą w nim także specjaliści z zakresu nauczania gramatyki języka chińskiego z Uniwersytetu w Neapolu – L’Orientale (Włochy), Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (Niemcy) oraz Uniwersytetu w Aarhus (Dania).

Przedsięwzięcie finansowane jest z funduszy europejskich w ramach projektu Erasmus + KA220-HED – Partnerstwo współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego.

Pierwsze ponadnarodowe spotkanie przedstawicieli partnerskich uniwersytetów, podczas którego oficjalnie zainicjowano prace nad projektem, odbyło się w lutym 2024 r. w Ołomuńcu. Uruchomienie platformy planowane jest na rok 2026.