Spotkanie z Maciejem Grześkowiakiem

Koło Naukowe Arabistów UAM zaprasza 13 maja 2021 o g. 19:00 na spotkanie online z przedstawicielem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Spotkanie będzie poświęcone tematowi sytuacji uchodźców syryjskich w Libanie w czasie pandemii COVID-19.

Gościem, który opowie o tym temacie będzie Maciej Grześkowiak – prawnik, pracownik humanitarny. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW i Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Wykładowca akademicki na WPiA UW. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze praw człowieka. Obecnie realizuje projekt doktorski poświęcony lukom w międzynarodowym systemie ochrony uchodźców. Zawodowo związany z sektorem pozarządowym. Jako pracownik libańskiej misji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej zajmuje się implementacją programów humanitarnych na pograniczu libańsko-syryjskim. Współpracuje też z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Autor: dr Filip A. Jakubowski

Arabista i historyk. Wybrane publikacje: Publikacje