Zakład Arabistyki i Islamistyki

Arabistyka jest dziedziną filologiczną zajmującą się badaniem języka i literatury arabskiej. W bliskim związku z nią pozostaje islamistyka koncentrująca się na islamie, który jest jednym z najważniejszych składników kultury świata arabskiego.

Zakład Arabistyki i Islamistyki jest jedynym w Polsce Zachodniej wyspecjalizowanym ośrodkiem studiów arabistycznych i islamistycznych. Do głównych kierunków badań realizowanych przez naszych pracowników należą: poezja wczesnoarabska, klasyczna retoryka arabska, prawo muzułmańskie, muzułmańska literatura filozoficzna i mistyczna, cywilizacja Al-Andalus, historia studiów orientalnych w Europie oraz retoryka i propaganda organizacji terrorystycznych.

Obok prowadzenia działalności publikacyjnej poznańska arabistyka organizuje konferencje naukowe, ogólnopolskie i międzynarodowe. Do największych sukcesów na tym polu należą międzynarodowe konferencje tematyczne tj. „Dziedzictwo intelektualne świata arabsko-muzułmańskiego/Intellectual Heritage of Arabic and Islamic World” (2019) oraz „Nowy Irak w perspektywie budowy państwa federacyjnego” (2006), czy też IX Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna (2014). Poznańska arabistyka prowadzi ożywioną wymianę naukową z uniwersytetami w Granadzie (Hiszpania) i Stambule (Turcja).

Pracownicy Zakładu Arabistyki i Islamistyki organizują i prowadzą działalność dydaktyczną na kierunku filologia, specjalność arabistyka w ramach Szkoły Nauk o Języku i Literaturze. Nasi dydaktycy są autorami podręczników i pomocy naukowych poświęconych nauczaniu języka arabskiego.

Historia badań arabistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza sięga 1991 roku. Prowadzone one były wówczas w Zakładzie Bliskiego i Środkowego Wschodu. Samodzielna arabistyka wyodrębniła się w 2002 roku, kiedy to powstał Zakład Arabistyki i Islamistyki. Od 1 stycznia 2020 wchodzi on w skład Instytutu Orientalistyki (Wydział Neofilologii).

W styczniu 2017 roku w związku z obchodami 25-lecia studiów arabistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazał się okolicznościowy tom Miscellanea Arabica Posnaniensia. Zawiera on artykuły pracowników oraz współpracowników jednostki, jak również opracowanie dotyczące historii poznańskiej arabistyki.

PRACOWNICY

Kierownik: dr Filip A. Jakubowski

  • prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński
  • dr Jamila Oueslati
  • dr Łukasz Piątak
  • dr Marcin Styszyński
  • mgr Sylwia Hamodi-Owczarczak
  • mgr Anna Idelze-Dąbrowska (urlop w roku akademickim 2022/2023)
  • mgr Abedelfattah Shahin
  • mgr Dorota Borowicz (zastępstwo)

Sortuj według
Email
abesha@amu.edu.pl
Email
aniaide@amu.edu.pl
Email
fj622@amu.edu.pl
Funkcje
Kierownik Zakładu Arabistyki i Islamistyki, opiekun Koła Naukowego Arabistów
Zainteresowania naukowe
Historia Arabów, szczególnie na Półwyspie Iberyjskim, historiografia arabska, prawo muzułmańskie, dzieje studiów orientalnych w Europie
Email
stroniu@amu.edu.pl
Email
l.piatak@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe
filozofia muzułmańska, mistycyzm muzułmański (sufizm), kodykologia arabska, sztuka arabsko-muzułmańska
Email
martin@amu.edu.pl
Email
michal.czechowski@amu.edu.pl
Email
sg57623@amu.edu.pl
Email
jamilao@amu.edu.pl
Email
db40314@st.amu.edu.pl