Zakład Sinologii

Studia sinologiczne na UAM, podobnie jak Wydział Neofilologii, obchodziły w 2018 roku swoje 30-lecie, ale pierwszy kurs języka chińskiego na UAM odbył się już w roku akademickim 1974/75. Ogromne zainteresowanie nauką chińskiego spowodowało, że była ona kontynuowana w kolejnych latach. Dopiero jednak w 1988 roku udało się uruchomić pierwsze w Poznaniu (wówczas drugie w Polsce) pięcioletnie sinologiczne studia magisterskie. Wśród ich twórców byli profesorowie Jerzy Bańczerowski i Alfred F. Majewicz, a także wykładowcy wywodzący się z Uniwersytetu Warszawskiego: Anna Chrempińska-Sasaki, Julita Klukowska, Izabella Łabędzka, Bronisław Słowikowski. Grono wykładowców szybko powiększyło się o pierwszych absolwentów poznańskiej sinologii: Macieja Gacę, Tomasza Paruzela, Halinę Wasilewską (Kaszubiak), Sylwię Witkowską (Sienkiewicz).

Istniejący od 2005 roku Zakład Sinologii tworzą obecnie:

Kierownik: dr hab. Halina Wasilewska

  • prof. zw. dr hab. Izabella Łabędzka
  • dr Kamil Burkiewicz
  • dr Joanna Krenz
  • dr Maria Kurpaska
  • dr Wisława Szkudlarczyk-Brkić
  • dr Martin Woesler
  • mgr Dominik Duda
  • mgr Sylwia Witkowska
  • lic. Feng Han
  • mgr Hsiu-Ting Yu
  • mgr Katarzyna Wizła-Lin
  • mgr Yuan Zhong

Zakład Sinologii prowadzi studia dzienne I i II stopnia na specjalności sinologia. Studenci mają możliwość rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz pogłębiania swojej wiedzy w zakresie literatury chińskiej i różnych dziedzin kultury oraz historii także na wyjazdach stypendialnych w Chinach i na Tajwanie. Stała współpraca z Instytutem Konfucjusza przy UAM, którego dyrektorem jest Sylwia Witkowska, umożliwia studentom nie tylko wyjazdy na stypendia do ChRL poza pulą stypendiów rządowych, ale także stwarza dodatkowe możliwości kontaktu z żywym językiem chińskim poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń, w których studenci aktywnie uczestniczą. Bardzo dobrą opinię, jaką cieszą się poznańskie studia sinologiczne, potwierdza to, że nasi studenci wielokrotnie byli zwycięzcami w ogólnopolskim konkursie „Most do języka chińskiego” (Hanyu Qiao), i kilkakrotnie zdobyli prestiżowe nagrody w edycji światowej tego konkursu w Chinach.

Pracownicy zakładu zaangażowani są w badania naukowe w obszarze dyscyplin językoznawstwa i literaturoznawstwa. W kręgu zainteresowań badawczych leżą studia nad językami Chin, w tym odmianami języka chińskiego oraz językami mniejszości etnicznych (przede wszystkim Yi i Shui), polityką językową, pismem chińskim i innymi systemami pisma, topikalizacją i glottodydaktyką. W dziedzinie literaturoznawstwa realizowane tematy badawcze dotyczą chińskiej literatury klasycznej oraz współczesnej, a także chińskiego i tajwańskiego teatru. Prowadzone są również badania w obszarze komparatystyki i przekładoznawstwa.

Pracownicy Zakładu sinologii realizują szereg projektów badawczych, wśród których można wymienić:

 • struktury niekanoniczne we współczesnym języku chińskim (ujęcie dyskursywne)
 • zjawiska językowe z pogranicza składni i dyskursu w dydaktyce języka chińskiego
 • system pisma mniejszości Yi
 • sinograficzne systemy pisma Azji Wschodniej
 • polityka językowa ChRL a systemy graficzne mniejszości etnicznych

Sortuj według
Email
hsiyu1@amu.edu.pl
Dyżur
środy 12:30-13:30
Email
marwoe@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe
Literatura chińska
Dyżur
2024SL: piątki 11:30-12:15, pokój 421, Coll. Święcicki