Zakład Sinologii

Studia sinologiczne na UAM, podobnie jak Wydział Neofilologii, obchodziły w 2018 roku swoje 30-lecie, ale pierwszy kurs języka chińskiego na UAM odbył się już w roku akademickim 1974/75. Ogromne zainteresowanie nauką chińskiego spowodowało, że była ona kontynuowana w kolejnych latach. Dopiero jednak w 1988 roku udało się uruchomić pierwsze w Poznaniu (wówczas drugie w Polsce) pięcioletnie sinologiczne studia magisterskie. Wśród ich twórców byli profesorowie Jerzy Bańczerowski i Alfred F. Majewicz, a także wykładowcy wywodzący się z Uniwersytetu Warszawskiego: Anna Chrempińska-Sasaki, Julita Klukowska, Izabella Łabędzka, Bronisław Słowikowski. Grono wykładowców szybko powiększyło się o pierwszych absolwentów poznańskiej sinologii: Macieja Gacę, Tomasza Paruzela, Halinę Wasilewską (Kaszubiak), Sylwię Witkowską (Sienkiewicz).

Istniejący od 2005 roku Zakład Sinologii tworzą obecnie:

Kierownik: dr hab. Halina Wasilewska

  • prof. zw. dr hab. Izabella Łabędzka
  • dr Kamil Burkiewicz
  • dr Joanna Krenz
  • dr Maria Kurpaska
  • dr Wisława Szkudlarczyk-Brkić
  • dr Martin Woesler
  • mgr Dominik Duda
  • mgr Sylwia Witkowska
  • lic. Feng Han
  • mgr Hsiu-Ting Yu
  • mgr Katarzyna Wizła-Lin
  • mgr Yuan Zhong

Zakład Sinologii prowadzi studia dzienne I i II stopnia na specjalności sinologia. Studenci mają możliwość rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz pogłębiania swojej wiedzy w zakresie literatury chińskiej i różnych dziedzin kultury oraz historii także na wyjazdach stypendialnych w Chinach i na Tajwanie. Stała współpraca z Instytutem Konfucjusza przy UAM, którego dyrektorem jest Sylwia Witkowska, umożliwia studentom nie tylko wyjazdy na stypendia do ChRL poza pulą stypendiów rządowych, ale także stwarza dodatkowe możliwości kontaktu z żywym językiem chińskim poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń, w których studenci aktywnie uczestniczą. Bardzo dobrą opinię, jaką cieszą się poznańskie studia sinologiczne, potwierdza to, że nasi studenci wielokrotnie byli zwycięzcami w ogólnopolskim konkursie „Most do języka chińskiego” (Hanyu Qiao), i kilkakrotnie zdobyli prestiżowe nagrody w edycji światowej tego konkursu w Chinach.

Pracownicy zakładu zaangażowani są w badania naukowe w obszarze dyscyplin językoznawstwa i literaturoznawstwa. W kręgu zainteresowań badawczych leżą studia nad językami Chin, w tym odmianami języka chińskiego oraz językami mniejszości etnicznych (przede wszystkim Yi i Shui), polityką językową, pismem chińskim i innymi systemami pisma, topikalizacją i glottodydaktyką. W dziedzinie literaturoznawstwa realizowane tematy badawcze dotyczą chińskiej literatury klasycznej oraz współczesnej, a także chińskiego i tajwańskiego teatru. Prowadzone są również badania w obszarze komparatystyki i przekładoznawstwa.

Pracownicy Zakładu sinologii realizują szereg projektów badawczych, wśród których można wymienić:

 • struktury niekanoniczne we współczesnym języku chińskim (ujęcie dyskursywne)
 • zjawiska językowe z pogranicza składni i dyskursu w dydaktyce języka chińskiego
 • system pisma mniejszości Yi
 • sinograficzne systemy pisma Azji Wschodniej
 • polityka językowa ChRL a systemy graficzne mniejszości etnicznych

Sortuj według
Email
dominik.duda@amu.edu.pl
Dyżur
wtorek 13:50-14:50 lub po umówieniu się
Email
fenyhan@hotmail.com
Dyżur
wtorki 14:00-15:00, pok. 421
Email
kamilbur@amu.edu.pl
Dyżur
piątki 9:45-10:45, pok. 421
Email
joanna.krenz@amu.edu.pl
Funkcje
adiunkt / assistant professor
Zainteresowania naukowe
contemporary literature, modern Chinese poetry, interdisciplinary approaches to literature (interactions with science, technology, philosophy, religious studies)
Dyżur
Poniedziałki 13:00-15:00 po uprzednim umówieniu się.
Email
kurpaska@amu.edu.pl
Funkcje
planista Zakładu Sinologii; opiekun Koła Naukowego Studentów Sinologii Zhongguo
Zainteresowania naukowe
Językoznawstwo chińskie; Dialektologia chińska; Chińska polityka językowa
Dyżur
Semestr letni 2023/24 Wtorek 9:45-11:15, s. 430 lub po wcześniejszym umówieniu się na MS Teams
Email
izalab@amu.edu.pl
Funkcje
profesor zwyczajny/full professor
Zainteresowania naukowe
Research field: Chinese Studies,Taiwanese Studies, Theatre Studies, Comparative Literature and Theatre
Dyżur
poniedziałki 11:00-12:00
Email
wislawa@amu.edu.pl
Funkcje
Opiekunka praktyk zawodowych (indologia, japonistyka i sinologia)
Dyżur
wtorki i piątki 13:00-14:00
Email
hwasilew@amu.edu.pl
Funkcje
Kierownik Zakładu Sinologii
Dyżur
SZ 2023/2024 poniedziałki 11:20 -12:20 p. 421 środy 9:30 - 10:30 online (po wcześniejszym umówieniu)
Email
sylwia.witkowska@gmail.com
Dyżur
piątki 11:30-12:30 (po uprzednim umówieniu się)
Email
kasia.wizla@gmail.com
Dyżur
środy 11:45-12:45