Zakład Japonistyki w zaszczytnym gronie 'Sakura Network’

Zakład Japonistyki dołączył do sieci Sakura Network, zrzeszającej wiodące ośrodki japonistyczne z całego świata.
Z członkostwem w tym prestiżowym gronie, poza zaszczytem, wiąże się wsparcie finansowe umożliwiające między innymi zakup książek i organizowanie konferencji.

 

* Zaproszenie do Sakura Network