Spotkanie z prof. Katarzyną Pachniak

Koło Naukowe Arabistów zaprasza na spotkanie z Katarzyną Pachniak

Spotkanie będzie poświęcone sylwetce Pani Profesor i jej ścieżce zainteresowań arabistycznych i rozwoju naukowego.

Prof. dr hab. Katarzyna Pachniak jest arabistką, kierownikiem Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorką licznych monografii i artykułów z zakresu islamoznawstwa. Szczególnym jej polem zainteresowań jest filozofia muzułmańska (szczególnie ismailicka), muzułmańskie odłamy ezoteryczne, a ostatnio również ideologia ugrupowań fundamentalistycznych. Ponadto jest ona tłumaczem arabskich tekstów filozoficznych – przełożyła na język polski teksty takich autorów jak Al-Ghazali czy Awerroes (Ibn Ruszd). Ma również w swoim dorobku długą listę tłumaczeń sztandarowych dzieł orientalistycznych z języka angielskiego i francuskiego, poruszających całe spektrum tematów arabistycznych, islamistycznych, turkologicznych i iranistycznych: od „Drogi do Mekki” Abdellaha Hammoudi po biografię Kemala Ataturka Alexandre’a Jevakhoffa, od „Historii nauki arabskiej ” pod red. R. Rasheda, aż po dwutomowy album „Sztuka i Architektura islamu” zbiorowego autorstwa, nie licząc redakcji licznych tomów pokonferencyjnych.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 16.04.2020 o 18:00 poprzez grupę koła na MS Teams. prosimy o dołączanie.

Serdecznie zapraszamy!