Wśród beneficjentek konkursów NCN prof. UAM dr hab. B. Bochorodycz, dr I. Rutkowska i mgr H. Jaśkiewicz

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy beneficjentów programów grantowych Opus, Miniatura i Preludium – aż trzy takie granty trafiły do Instytutu Orientalistyki UAM:

– grant w programie OPUS zdobyła prof. UAM dr hab. Beata Bochorodycz i jej projekt Problem baz wojskowych na Okinawie w relacjach amerykańsko-japońskich od zakończenia Zimnej Wojny a wewnętrzne determinanty polityki zagranicznej,

– grant w programie MINIATURA otrzymała dr Iga Rutkowska i jej projekt: Teatralna recepcja tekstów Jana Kotta w Japonii,

– grant w programie PRELUDIUM otrzymała mgr Hanna Jaśkiewicz i jej projekt Ideologie językowe a przedstawienia dialektów we współczesnej literaturze japońskiej.
Gratulujemy obu Naukowczyniom!