zmarł Prof. Michał Hasiuk (1931-2021)

Dziś zmarł Pan Profesor Michał HASIUK, z którym poznańska Orientalistyka długo dzieliła losy – od zarania w ówczesnym Instytucie Językoznawstwa po późniejszą Katedrę Orientalistyki i Bałtologii.
Wybitny bałtolog językoznawca, pionier badań nad gwarami i językową sytuacją polskich Litwinów z Sejneńszczyzny, wspaniały nauczyciel i gawędziarz, niezawodny mistrz i przyjaciel, w tym wielu poznańskich orientalistów…
Prof. Michał Hasiuk (1931-2021)
Prof. Michał Hasiuk (1931-2021)
Cześć Jego pamięci!