I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią.

na prośbę p. prof. E. Żeromskiej przekazujemy informację-zaproszenie z

Ośrodka Studiów Szwajcarskich Uniwersytetu Warszawskiego na
I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią.

Celem inicjatywy jest utworzenie polsko-szwajcarskich zespołów badawczych, umiędzynarodowienie wyników polsko-szwajcarskich badań naukowych oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi ośrodkami badawczymi.