zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

26 kwietnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, językoznawca i pierwszy dziekan Wydziału Neofilologii UAM, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowany tytułem Zasłużonego dla miasta Poznania.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Pana Profesora społeczność Instytutu Orientalistyki UAM składa szczere wyrazy współczucia.