III miejsce naszej studentki p. Darii Stenzel na XXX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt ogłosić, że studentka specjalności turkologia p. Daria Stenzel zajęła III miejsce w zorganizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach XXX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”. Konferencja odbyła się zdalnie w dniach 22–23 kwietnia 2021 r. Pani Daria w Sekcji I, która obejmowała nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki teologiczne oraz sztukę, przedstawiła referat pt. „Migracja w Azji Środkowej a pandemia wirusa SARS-CoV-2”. Opiekunem naukowym referatu był mgr Jakub Jakusik.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod poniższym odsyłaczem:

https://ujk.edu.pl/news/?id=5701&c=4&fbclid=IwAR3XQppnw6ThcOSuGF1lKBUVzc–QFkcstNdHRJoLekElxZMMz1V4SzRXBU

Szczegółowy program konferencji:

https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2021/04/KSKN_2021_Program_v2.pdf