Mój profil

Email
Mariola.Abkowicz@amu.edu.pl
Funkcje
Pełnomocnik Dziekana Neofilologii ds e-learningu
Adres
Al. Niepodległości 24, pok. 509
Biografia
Zainteresowania naukowe
Historia, kultura, literatura oraz współczesność Karaimów Europy Środkowo-Wschodniej, karaimskie życie społeczne, antroponimia karaimska
Dyżur
czwartki 8:45-10:15 TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19meeting_NmQ4NGFiYWUtYzY0Yi00ZWUyLWJmZGItMDA3YmFmMzBiNWMzthread.v2/0?context=Tid73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092Oid01904728-fae7-4b01-91f1-cd244cd26195
IX Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna
4 tygodnie temu no Comment

IX Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna w 20. rocznicę założenia Zakładu Turkologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Celem konferencji jest zapewnienie przestrzeni do wymiany myśli naukowej i podzielenia się wynikami badań z zakresu szeroko rozumianej turkologii. Podczas konferencji będzie można usłyszeć referaty z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, oraz innych dziedzin. Organizator: Zakład Turkologii oraz Pracownia … Czytaj dalej IX Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna

PILNE Prośba ze strony Urzędu Miasta Poznania dotycząca Ukrainy
1 rok temu no Comment

Szanowni Państwo, zgłosił się do naszego wydziału Urząd Miasta Poznania z prośbą dotyczącą obecnej sytuacji na Ukrainie. Urząd Miasta Poznania podejmuje działania przygotowujące miasto na przybycie Ukraińców uciekających obecnie przed wojną z terenów Ukrainy. W związku z tym Urząd Miasta Poznania poszukuje osoby, które mogłyby pomóc na zasadzie wolontariatu w organizacji ich pobytu w Poznaniu. … Czytaj dalej PILNE Prośba ze strony Urzędu Miasta Poznania dotycząca Ukrainy

1 rok temu no Comment

pt. „Kino i cenzura w Chinach – historia sprzecznych namiętności we wtorek 8 marca 2022 r. o godz. 15:30. Wykład wygłosi prof. UMK dr Maciej GACA – zatrudniony w Instytucie Nauk o Kulturze UMK. Sinolog, dyplomata, propagator wiedzy o Chinach współczesnych i Tajwanie, związany w latach 1988-2018 z UAM. Założyciel Instytutu Konfucjusza przy UAM w … Czytaj dalej Zapraszamy na wykład otwierający II semestr roku akademickiego 2021/2022 w Instytucie Orientalistyki UAM

2 lata temu no Comment

Zakład Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami IO zaprasza na wykład gościnny dr Natalii K. Musinej pt: „Декоративно-прикладное искусство Узбекистана как элемент узбекской культурной идентичности we wtorek 9 marca o godzinie 15:30 Osoby spoza Instytutu Orientalistyki, które chciałyby wysłuchać wykładu, prosimy o zgłoszenia najpóźniej do 4 marca 2021 r. na dres mailowy: wicher@amu.edu.pl Link do spotkania … Czytaj dalej Wykład gościnny

Konferencja on-line
2 lata temu no Comment

szczegółowy program konferencji, które odbędzie się całkowicie na uczelnianej platformie MS TEAMS zamieszczony jest na stronie Toruń 2020>> Online 2021 Obrady dostępne są dla wszystkich zainteresowanych współczesnymi badaniami karaimoznawczymi i kitabistycznymi oraz szeroko rozumianą turkologią. Serdecznie zapraszamy Orgaznizatorzy

Publikacje
3 lata temu no Comment

Udostępniona dla pracowników Baza wiedzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to system ewidencji dorobku naukowego pracowników i doktorantów UAM. Od nowego roku akademickiego to sami pracownicy zobowiązani są do aktualizacji bazy danych. Można to robić na dwa sposoby – logując się do bazy i wpisując nowe publikacje, które potem zatwierdza redaktor wydziałowy lub przesyłając pliki … Czytaj dalej Baza wiedzy UAM

Intranet Studenta
3 lata temu no Comment

Drodzy Studenci, ze względu na wyzwania związane z pandemią Intranet Studenta będzie w tym roku miejscem, które z pewnością będą Państwo często odwiedzać. Znajdują się tu wszystkie informacje, które wspierają proces kształcenia zdalnego oraz komunikację między Uczelnią a Studentami. Intranet Studenta

Baza Wiedzy UAM
3 lata temu no Comment

Udostępniona dla pracowników Baza wiedzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie Omega-Psir. Jest to rozwiązanie typu Current Research Information System (CRIS), które zostało stworzone przez zespół Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT. Baza Wiedzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to system ewidencji dorobku naukowego pracowników i doktorantów UAM.

Nauka zdalna w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19
3 lata temu no Comment

Zarządzenie nr 433/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

UAM a COVID-19
3 lata temu no Comment

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od środy 11 marca do wtorku 24 marca włącznie, UAM zawiesza wszystkie zajęcia na uczelni. Decyzja o zawieszeniu dotyczy zarówno studentów dziennych, jak i zaocznych, oraz podyplomowych, czytaj więcej: https://amu.edu.pl/koronawirus