nominacja prof. UAM dra hab. T. Wicherkiewicza w Instytucie Smithsona w Waszyngtonie

5 listopada br., decyzją Dyrektora Instytutu Smithsona w Waszyngtonie oraz Dyrektor tegoż Instytutu Narodowego Muzeum Historii Naturalnej prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz został zaproszony i mianowany „member of the academic staff and a Research Associate/Collaborator of the Smithsonian Institution’s National Museum of Natural History in Washington, DC.”
Współpracę z Instytutem Smithsona T. Wicherkiewicz nawiązał w 2019/2020 r. przebywając tam jako visiting research fellow w ramach koordynowanego przezeń w UAM projektu COLING – Minority Languages, Major Opportunities. Collaborative Research, Community Engagement and Innovative Educational Tools (Horyzont 2020).

Obecna nominacja przedłuża w perspektywie wieloletniej współpracę T. Wicherkiewicza / UAM z najstarszymi i najważniejszymi placówkami naukowo-muzealnymi Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w ramach programu Recovering Voices – Revitalizing and sustaining endangered languages and knowledge.

kompleks Muzeów Instytutu Smithsona w Waszyngtonie
kompleks Muzeów Instytutu Smithsona w Waszyngtonie
program Recovering Voices
program Recovering Voices